Диого Хомем (Diogo Homem, 1521-1576)* е португалски картограф – син на Лопо Хомем (Lopo Homem, fl. 1517-1532), официалният географ на краля на Португалия Жоао III (João III, 1502-1557). През 1544 г., за извършено убийство, е заточен от португалският крал в Англия, а след това и във Венеция. Картата е част от атлас (Atlas nautique portugais) […]
Варна върху карта на Диого Хомем от 1558 година
Source: Maritime.bg