Иновативният плавателен съд HydRUforce, предназначен да се движи по Дунава, е първият в България, с хибридно задвижване на база слънчева енергия – батерия – водородна горивна клетка, което го характеризира като продукт с подчертано екологичен характер и го прави приносен към изследванията за използване на нисковъглеродната енергия във вътрешния воден транспорт на Европа. Плавателният съд […]
Българският хибриден тримаран HydRUforce вече плава по Дунав
Source: Maritime.bg