Първата пилотна инсталация за отглеждане на микроводорасли спирулина беше изградена от „Алгае България“ ООД, която е пионер с продуктите от тях на пазара. Това стана възможно с реализация на проект по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), по който българската фирма инвестира над 80 600 лв., от които 40 305 лв. са безвъзмездна финансова помощ по ПМДР (30 […]
Българска фирма разработва уникална технология за култивиране на водорасли
Source: Maritime.bg