ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ получи изключително високо оценка за своята работа от представители на Европейската комисия (ЕК) и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA). Това се случи по време на провелата се среща в Брюксел на Направляващата група на приоритетна област 1а – вътрешни водни пътища от Стратегията на ЕС за Дунавския […]
АППД с висока оценка от Брюксел
Source: Maritime.bg